Siber Güvenlik

Siber Güvenlik

Bilişim sistemlerinde insanlarla veya kurumlar arası kurduğumuz iletişimin, yaşamın, entegrasyonun, maddi veya manevi varlıklarımızın hatta elektronik ortamdaki verilerimizin güvenliğinin, bütünlüğünün ve

gizliliğinin korunması şeklinde tanımlayabiliriz.
Sanal, siber alem gibi kavramlarla anlattığımız bu dünya üzerinde artık sanal ve gerçek mal varlıklarımızla üretmiş olduğumuz verilerle ve yaşantımızla yer alıyor.

siber güvenlik

Diğer insanlarla kurduğumuz iletişiminin büyük bir kısmını elektronik ortamlarda gerçekleştiriyoruz. Bahsetmiş olduğumuz tüm bu sanal yaşam içerisinde siber saldırganlara karşı kendimizi ve kurumlarımızı korumak zorundayız. Bu noktada karşımıza “Siber Güvenlik” tanımı çıkıyor.

Siber kelimesi ise altyapısı bilişim sistemleri olan ağlara verilen addır. Genelde sanal gerçeklik şeklinde de tanımlanabilir. Kısaca Siber Güvenlik, alt yapısı bilişim sistemleri olan siber ağlar üzerinde yaşanan hayatın güvenliğinin sağlanması, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunmasıdır.

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik çoğu zaman birbirleri yerine kullanılan ancak birbirlerinden farklı olgulardır. Bilgi güvenliği bilginin bütünlüğünün, güvenliğinin ve gizliliğinin korunması olarak tanımlanır ve ISO 27001, ITIL, COBIT gibi global çapta kabul görmüş standartlarla sınırları çizilmiştir. Ancak alt yapısı bilişim sistemleri olan bilgi güvenliğini de kapsayan çok daha geniş bir kavramdır.

Kurumlar Açısından Siber Güvenlik Nedir? Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Kurumlar, şirketler ve kobiler penceresinden siber güvenlik kavramına baktığımız zaman karşımıza ilk olarak bilgi güvenliği kavramı gelmektedir. Kurumların sahip oldukları varlıkların en başında “veri / bilgi” gelmektedir. Kurumlar sahip oldukları bilgiyi derler, işler, satar, kiralar veya bir ürün / değer üretmek için kullanabilirler. Kurumlar için kritik önem arz eden bilgi güvenliği için global dünyada birçok standart oluşturulmuştur. ISO 2701 kurumlar için üretilen global çaptaki ilk ve tek denetlenebilir bilgi güvenliği standardıdır. Bilgi güvenliğini sağlayarak gizli verilerini ve sahip oldukları en önemli varlığı, “bilgi”yi korumakla yükümlüdürler.

Aksi takdirde siber saldırganlar, kötü niyetli hackerlar veya hacker grupları bu verilere izinsiz erişerek kurumlara maddi ve manevi olarak büyük zararlara sebep olabilirler. 

Hackerler bilgisayar dünyasında genelde “üstat” olarak tanımlanan, bilişim sistemleri üzerinde uzmanlıklarını kanıtlamış iyi niyetli ürünlere, yazılımlara ve teknolojiye farklı pencerelerden bakarak zafiyetlerini keşfeden teknik beceri sahibi kişilerdir. İyi birer yazılım (kodlama) uzmanıdır ve teknolojiyi çok iyi kullanırlar. Ancak yazılı ve görsel basının sürekli olarak kötü niyetli hackerları ön plana çıkartması sebebi ile Hacker kelimesi kötü bir anlam kazanmıştır.

Bilişim sistemlerine sızan, zarar veren, bilgileri çalan veyahut illegal olarak dağıtan kişiler genelde Cracker, kötü niyetli Hacker veya bilgisayar korsanı şeklinde tanımlanırlar.

Hükümetler açısından siber güvenliğe baktığımız zaman akla ilk olarak vatandaşların, kamu kurumlarının, altyapısı bilişim sistemleri olan ve önem arz eden iletişim, finans, enerji gibi kritik altyapıların bilgisayar korsanlarına veya diğer devletlere karşı korunması gelir.

Genel olarak tanımlar birbirlerine benzer ancak önemli farklılıklarla ayrılsalar dahi, siber güvenlik olgusu bireylerin, kurumların veya hükumetlerin bilgi işlem sistemlerini güvenilir bir şekilde sürdürebilmesi sağlamak, siber saldırılara karşı ve izinsiz erişimlere karşı korunması olarak tanımlanır.

Kurumların, kobilerin veya şirketlerin siber saldırılara karşı korunması için gerekli adımlar;

  1. Güvenlik zafiyetlerine karşı sistemlerini taramak ve güncel tutmak.
  2. Firma yöneticilerinin ve çalışanlarının siber güvenlik farkındalık programları ile bilinç düzeylerinin artırılması
  3. Siber saldırıların ortaya çıkartabileceği zararların ön görülmesi ve simülasyonlarla test edilmesi.
  4. Bilgi güvenliğinin kurumun önemli bir parçası olduğunu düşünerek tüm iş süreçlerine entegre edilmesi hatta uluslararası denetlenebilir standartlara uyulması
  5. Bilgi güvenliği politikalarının yöneticiler de dahil olmak üzere hiç kimseye istinayi bir durum olmadan uygulanabilmesi
  6. Veri hırsızlığına karşı kontrol mekanizmaları geliştirmek, log sistemleri tutmak ve ağ güvenliğinin sağlanması.
  7. Olası siber saldırılara veyahut siber suçlara karşı kurum genelinde aktif olarak firewall, ips, ids gibi güvenlik ürünlerinin konumlandırılarak kurum işleyişine göre optimize edilmesi
  8. Kurumun networkü (ağı) üzerindeki her türlü aktiviteyi kayıt altına almak, anlık veya bir yıllık olarak geçmişe doğru izlenebilmesi.
  9. Veri hırsızlığı ve bilgi güvenliği ihlal olaylarına karşı kontrol mekanizmaları oluşturulması
  10. Hem ofis hem de uzak çalışanlar için şifreli iletişim kanalları olan VPN, PROXY gibi güvenli iletişim kanalları kurulması ve çalışanların bu iletişim kanallarını kullanması

En önemlisi ise mecbur kalınmadıkça yabancı güvenlik ürünleri yerine yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi gereklidir!

Siber güvenlik, alt yapısı bilişim sistemleri olan tüm ağlar üzerinden bağlantı halindeki bir dünyanın temel taşıdır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya genelinde IOT cihazlarının, yapay zekanın ve robotik teknolojilerin gelişmesi, aygıtların ve verilerin sayısında beklenen eşi görülmemiş artış sayesinde, büyük fırsatların yanı sıra çok büyük güvenlik kaygılarını ve zorlukları da beraberinde getirecektir.

Peki Kurumlarda Siber Güvenlik Nasıl Sağlanır?

Kurumunuzda siber güvenlik için ilk adımı atıyorsanız Ulaştırma Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu “Kurumlar için siber güvenlik önlemlerini ölçme testi dokümanını” incelemenizi tavsiye ederiz.

Kurumlarda siber güvenliği sağlamak kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulamalar ve teknolojilerin bütününü kapsamaktadır.

Kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıkları, bilgi işlem donanımlarını, personeli, altyapıları, uygulamaları, hizmetleri, telekomünikasyon sistemlerini ve siber ortamda iletilen ve/veya saklanan bilgilerin tümünü kapsamaktadır. Siber güvenlik, kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarına ait güvenlik özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik risklerine karşı koyabilecek şekilde oluşturulmasını ve idame edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Siber güvenliğin temel hedefleri erişilebilirlik, bütünlük ve gizliliktir. (ITU – T X.1205 sayılı Tavsiye Kararında yer alan ve uluslararası alanda kabul gören tanımdır. BTK)

Kurumlarda genel bir siber güvenlik sağlamak için UTM cihazları ve kurum içi farkındalık eğitimleri ile ilk adımı atabilirsiniz.

UTM Firewall cihazları, kurumunuzu dışarıdan gelebilecek risklere karşı korumak ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla üretilmişlerdir. UTM cihazları yukarıda BTK’nın yapmış olduğu siber güvenlik tanımını tam anlamıyla karşılamaktadır.

Berqnet firewall cihazının en temel özelliği bir firewall olmasıdır. Firewall özelliği sayesinde ağ trafiği sürekli izlenerek gelen ve giden paketleri inceleyerek zararlı isteklere karşı koruma sağlar. Aynı zamanda kurum çalışanlarınızın internet trafiğini denetleyerek limitlendirme, kural bazlı yönlendirme, VLAN oluşturma, ip ve mac eşleştirme, köprüleme ve VoIP sınıflandırmalarını kullanabilirsiniz.

Berqnet firewall cihazı IPS ve IDS özelliklerine de sahiptir. Bu sayede internet trafiğiniz üzerinde oluşabilecek anormal durumlardan haberdar olabilir veya bu durumları cihazınız tespit ettiği zaman bloke ederek koruma sağlayabilirsiniz. Berqnet IPS ve IDS kuralları varsayılan olarak cihazınız ile birlikte gelerek ek bir ayar yapmadan basitçe aktif hale getirerek kullanabilmeniz üzerine tasarlanmıştır.

Berqnet UTM Antivirüs koruması sağlar. Bu sayede kurum çalışanlarınızın bilinçli veya bilinçsiz olarak internet üzerinden indireceği dosyalara karşı virüs ve zararlı yazılım taraması gerçekleştirebilir. Kurum çalışanlarını rahatsız etmeden internet giriş trafiği üzerinden bu zararlı yazılımları otomatik olarak bloke eder. Antivirüs veritabanı otomatik olarak kendini güncellediği için, cihazınızı aldıktan yıllar sonra dahi, yeni nesil virüslere karşı korumasını sağlamaya devam eder.

Berqnet Web Filtre özelliği sunarak, kurum çalışanlarınızın internet trafiğini denetleyebilir ve sınıflandırabilirsiniz. Web filtre özelliğinde URL filtreleme, HTTPS filtrelemekelime veya kategori bazında filtrelemeler yapabilirsiniz. Kurum çalışanlarınız illegal sitelere veya zararlı sitelere girmeye çalıştıkları zaman tarayıcılarında Berqnet’in uyarısı ile karşılaşır ve siteye ulaşmaları engellenir. Dilerseniz web filtre özelliği ile kurum çalışanlarının Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlara ulaşmalarını da sınırlayabilirsiniz.

Berqnet Uygulama Filtre özelliği ile Layer7 üzerinde kontrol sağlayarak güvenliği üst düzeyde tutabilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde standart olarak gelen Layer7 Firewall kurallarını sürükle bırak ile aktif edebilir, tek bir tıklama ile değiştirebilirsiniz.

Berqnet IPSEC ve VPN özellikleri şirketiniz için üst düzeyde iletişim güvenliği de sağlar. Mobil çalışanlarınız, satışçılarınız veyahut kurum dışından erişime ihtiyacı olan tüm çalışanlarınız için kurum içerisine güvenli ve şifreli bir katman üzerinden iletişim sağlar. Bu şifreli katmanda AES gibi çok güçlü şifreleme algoritmaları da kullanabilirsiniz

Berqnet WLAN yönetimi ile kurum içerisinde ayrı ayrı ağlar oluşturarak satış, muhasebe, IT ve yönetim gibi birimlerinizi birbirlerinden yalıtarak ağ trafiğini özelleştirebilirsiniz. Bu sayede birimlerin kritiklik düzeylerine göre ağ güvenliğinizi üst düzeyde tutabilirsiniz.

Berqnet ağ yönetimi ile çalışanlarınıza özel statik ip adreslerini otomatik olarak verebilir ve mac adreslerine göre rezerve yapabilirsiniz. Diğer bir yandan statik DNS kayıtları girerek DNS güvenliğinizi üst düzeyde tutabilirsiniz.

Berqnet hotspot özelliği bir UTM cihazında bulunması gereken en önemli bileşenlerdendir. Hotspot özelliği ile kurum çalışanlarınızın telefon veya dizüstü cihazlarına Wifi bağlantısı sağlayabilirsiniz. Otel veya turistlik yerler için Hotspot özelliği üzerinde farklı diller kullanabilirsiniz.  Berqnet hotspot aynı zamanda bağlantı sağlayanların ilk girişte TC Kimlik veya SMS doğrulaması ile sisteme dahil olmalarını sağlayarak bilişim kanunlarına tam uyum sağlamaktadır.  AP güvenliği konusunda Berqnet’in Hotspot özelliği tüm ihtiyaçlarınızı karışlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kaynak : https://berqnet.com/