QUERY

SQL Sorgu Kütüphanesi

Sorgu Temelleri
Microsoft Sql için kullanılan deyimler ve temel sorgu örnekleri.
Logo DB Temel Sorgular
Logo ERP Programları için temel veri tabanı sorgulamaları.
SQL Reporting Services
Logo ERP Programları için SQL Reporting Services mimarisi ile web tabanlı raporlama.

Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çözüm yolunun adım adım tasarlanmasıdır.

Yaz Geliştir

Yazılımcının Özellikeri

Yazılımcı Kimdir? Yazılımcı, belirli işlevlere sahip uygulamalar geliştirebilen uzmanlardır. Bir yazılımcının, üzerinde çalıştığı platformu, kullandığı teknolojileri iyi tanıması ve bilgisayarın anlayacağı mantıksal dilde düşünebilmesi gerekir. Yazılımcılar bir proje takımında veya çalıştıkları şirketlerde üstlendikleri görevlere göre çeşitli unvanlar alırlar.
Yazılımcı : Meraklıdır, Araştırmacıdır, Sabırlıdır, Detaycıdır, Disiplinlidir, Kurgulayıcıdır, Planlı ve Prensiplidir.

Makaleler